پن فلوت
1.08

پن فلوت

محسن قلندری-جسی كوك-گیتار-قطعه احساسی
0.98

محسن قلندری-جسی كوك-گیتار-قطعه احساسی

موسیقی بسیار زیبا اتریال گروه عرفان Irfan - Ispariz
4.43

موسیقی بسیار زیبا اتریال گروه عرفان Irfan - Ispariz

کلاس آموزش آواز پاپ استاد محمود رحمانی - آی نواز
1.50

کلاس آموزش آواز پاپ استاد محمود رحمانی - آی نواز

کلاس آموزش آواز پاپ استاد میلاد جعفرنژاد - آی نواز
0.98

کلاس آموزش آواز پاپ استاد میلاد جعفرنژاد - آی نواز

چند اتود با دایره پوست ماهی، پوریا هومان
0.47

چند اتود با دایره پوست ماهی، پوریا هومان

بلز نوازی باران ۴ ساله به همراه مربی ارفش خانم کمپانی
0.57

بلز نوازی باران ۴ ساله به همراه مربی ارفش خانم کمپانی

دنا به ۴۰۵ با دنده عقب هم نرسید. «طنز»
0.33

دنا به ۴۰۵ با دنده عقب هم نرسید. «طنز»

دونوازی زیبای تار و تنبک بوسیله نوجوانان هنرمند اصفهان
2.28

دونوازی زیبای تار و تنبک بوسیله نوجوانان هنرمند اصفهان

استاد سمیه ابکار مدرس سنتور اموزشگاه موسیقی ریتم اوا
1.00

استاد سمیه ابکار مدرس سنتور اموزشگاه موسیقی ریتم اوا

هنرجوی استاد سمیه ابکار مدرس سنتور
0.95

هنرجوی استاد سمیه ابکار مدرس سنتور

شروع آموزش سنتور برای کودکان از زبان سمیرا نصری مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی چکاوک
1.02

شروع آموزش سنتور برای کودکان از زبان سمیرا نصری مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی چکاوک

آموزش سه تار قشقایی و پاپ فضل اله یعقوبی09174739838
1.38

آموزش سه تار قشقایی و پاپ فضل اله یعقوبی09174739838

دو نوازی عود و کاخن - آموزش عود _ آموزش کاخن - اجرای اساتید
0.70

دو نوازی عود و کاخن - آموزش عود _ آموزش کاخن - اجرای اساتید

دو نوازی عود و کاخن - آموزش عود  - اجرای اساتید - آموزش کاخن
0.95

دو نوازی عود و کاخن - آموزش عود - اجرای اساتید - آموزش کاخن

دو نوازی عود و کاخن - اجرای اساتید - آموزش عود - اموزش کاخن
0.97

دو نوازی عود و کاخن - اجرای اساتید - آموزش عود - اموزش کاخن

دو نوازی عود و کاخن - اجرای اساتید - آموزش عود - آموزش کاخن
0.93

دو نوازی عود و کاخن - اجرای اساتید - آموزش عود - آموزش کاخن

آموزش عود در آموزشگاه موسیقی همراز
1.00

آموزش عود در آموزشگاه موسیقی همراز

ویولن-رنگ ماهور-گروه ویولن-ویولن ایرانی-آموزش ویولن
0.72

ویولن-رنگ ماهور-گروه ویولن-ویولن ایرانی-آموزش ویولن

آموزش ویولن در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر
1.00

آموزش ویولن در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر

گیتار نوازی عالی
0.98

گیتار نوازی عالی

گیتار نوازی♡
0.73

گیتار نوازی♡

گیتار نوازی❤
0.92

گیتار نوازی❤

گیتار نوازی ♡ فوقالعاده
0.72

گیتار نوازی ♡ فوقالعاده

گیتار نوازی❤
0.70

گیتار نوازی❤